Υπηρεσίες προς τους πελάτες μας

Λογιστικές Υπηρεσίες

Οργάνωση και ενημέρωση λογιστικών εργασιών από το εξειδικευμένο προσωπικό μας, τήρηση λογιστηρίου στην έδρα του πελάτη, καθώς και τήρηση λογιστικών βιβλίων απομακρυσμένα

Μισθοδοσία - Εργατικά - Ασφαλιστικά

Με γνώση και υπευθυνότητα προσφέρουμε αξιόπιστες υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και προγράμματα εξασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη των επιχειρήσεων

Σύσταση-Διάλυση εταιρειών

Ίδρυση επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής καθώς και λύση αυτών με γρήγορες διαδικασίες.

Τήρηση λογιστικών βιβλίων εξ’ αποστάσεως εξοικονομώντας χρόνο αλλά και κόστος με χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών